Share | src="https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4bf26f7206553c92">

EHDOKASPROFIILI - EHDOKASESITTELY

Edustuksellinen työni alkoi Vesannon lukion kouluneuvoston oppilasjäsenenä ja jatkui seuraavan oppilaitoksen oppilaskunnan hallituksen jäsenenä. Sitten pitkähkö jakso työelämää ja opintoja. Yhdistystoimintaan ja kunnallispolitiikkaan lähdin mukaan kutsumuksesta yhteisten asioiden hoitamista kohtaan. Nyt mukana yli 20 vuotta yhdistystoiminnassa; perustamassa yhdistyksiä, toimimassa yhdistysten hallitusaktiivina.

Nyt meneillään on neljäs valtuustokausi kunnan luottamushenkilönä. Kuluvalla kaudella etenin Vesannon kunnanhallitukseen ja 2. varapuheenjohtajaksi.

Olen toiminut poliittisessa järjestötyössä puoluehallitusta lukuunottamatta kaikilla tasoilla nyt 10 vuoden ajan. Olen poliittisen paikallisyhdistyksen (Rautalampi-Vesanto-Tervo) perustajajäsen ja olen toiminut yhdistyksen hallitustyössä yhdistyksen perustamisesta saakka. Lisäksi olen toiminut piirijärjestön yleisten kokousten edustajana, piirihallituksen jäsenenä ja muissa eri vastuutehtävissä. Olen toiminut puoluevaltuustossa Pohjois-Savon valtuuskunnan jäsenenä.
Lisäksi mainittakoon Kuntavaalien vaaliohjelmatyöryhmän vastuupuheenjohtajan tehtävä.

Ylikunnallisista luottamustehtävistäni pidän tärkeimpänä toimintaa Kimmo Kivelän varajäsenenä maakuntahallituksessa, jonka työhön myös konkreettisesti pääsin mukaan. Kirjoitimme yhdessä Kimmon kanssa mm. keskeisimmät Pohjois-Savon piirin lausunnot maakuntahallitukselle. Tehtävään kuului mm. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisiin EU-huippu- kokouksiin osallistuminen. Maakunnat ottavat yhdessä kantaa ajankohtaisiin alueen maakuntia yhdistäviin aiheisiin ja harjoittavat alueen edunvalvontaa.

Myös KYSTER - Perusterveyden ja vanhustenhuollon tilaajatoimikunnan ja johtokunnan (Tervo/Vesanto) jäsenyydet sekä Soisalon Työterveyden johtokunnan jäsenyys ovat olleet mielenkiintoisia vastuutehtäviä.

Valtuustotyössä olen laatinut valtuustoaloitteita ja kirjelmiä eri viranomaisille. Olen laatinut myös eduskuntaan eduskuntaryhmälle ja valiokuntien jäsenille aloitteita ja lähettänyt valiokuntien jäsenille tausta-aineistoa. Kirjoitan aktiivisesti blogeja ja yleisönosastokirjoituksia. Yksi poliittinen linjakirjoitukseni on luettu eduskunnassa.

Työurallani ja opintojeni osalta orientaationi ja urapolkuni on moniammatillinen. Minulla on kunnan ja kuntien yhteistoiminnasta n. 10 vuoden työkokemus, jossa mm. virkamiestaustaa (vs. nuoriso-kulttuurisihteeri), nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajaohjaaja, kunnan elinkeinotoimen, kuntamarkkinoinnin ja tiedotuksen assisteeraava työntekijä, Sisä-Savon seutuyhtymän projektityöntekijä, EU-projektien hankevetäjä- ja työntekijä mm. EAKR:n, ESR:n ja Maakunnan kehittämisrahan puitteissa rahoitetuissa projekteissa Sisä-Savossa ja Vesannolla. Tällä vuosikymmenellä työuraani tuli myös siivu kotimaisten metsämarjojen ja puutarhamarjojen ja marjaa jalostavan elintarviketeollisuuden parissa.

Toisena ammatillisena orientaationa monipuolisesti markkinointi- ja myyntitehtävissä ja tiiminvetäjänä. Tällä hetkellä toimin kouluttaja-valmentajana yrityksessä, joka tuottaa henkilöstökoulutuksia, atk-koulutuksia, työvoimapoliittisia sekä ammatillisia tutkinto- tai osatutkintotavoitteisia koulutuksia. Minut rekrytoitiin tähän työhön suoraan Karttulan Yrittäjäkurssilta vuonna 2007. Olin hiomassa liiketoimintasuunnitelmia. Nyt toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella näissä tehtävissä 11 vuotta.

Työ- ja koulutusuraani liittyvä kohokohta oli osallistuminen kutsuttuna työvoimapoliittisen koulutuskentän edustajana TEM:n ja Lindströmin toimeenpaneman Maria-Kaisa Aulan työvoimapoliittisen selvitystyön tutkija- ja asiantuntijafoorumin työhön Säätytalolla Helsingissä vuonna 2016. Olin juuri suorittanut Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun: Työllistymistä edistävien palvelujen ohjaustyön koulutuksen, jossa verkostoiduin tutkija- ja asiantuntijaverkostoihin.

Kutsu tämän foorumin työhön tuli kenties siitä aktiivisesta, rakentavasta ja ratkaisulähtöisestä otteesta, jolla suoritin nämä opinnot Joensuussa. Verkostoiva kollaboratiivinen yhteistyö ja osallistuminen työvoimapoliittiseen selvitystyöhön oli avartavaa. Työvoimapolitiikkaan liittyen olen pohtinut Aktiivimallista eriävän - Aktiivimallin korjaavan kannustinpohjaisen työvoimapoliittisen ohjaus- ja tukijärjestelmän esittämistä.

Eduskuntavaaleihin halusin ehdokkaaksi lähinnä siksi, että olen tyytymätön maantapaan, jolla yhteisiä asioita hoidetaan ja haluan olla mukana uudistamassa suomalaista valtiopäivätyötä ja kansanedustuslaitosta kohti kestävämpää päätöksenteon kulttuuria.

Risto Simonen