Share | src="https://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=xa-4bf26f7206553c92">

EHDOKASPROFIILI - EHDOKASESITTELY

Risto on toiminut jo 15 vuotta politiikassa. Kuntapolitiikassa mukana valtuutettuna, kunnanhallituksessa, ylikunnallisissa, seutukunnalisissa ja maakuntatason tehtävissä. Poliittisena täydennyskoulutuksena Kho - eli Kunnallisen hallitustyön osaajan sertifikaattikoulutus.

Myös kolmannen sektorin eli järjestötyön kokemusta yli 20 vuotta. Kokemusta työstä kunnan viranhaltijana. Kutsumus julkisten verovaroilla rahoitettujen palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden, laillisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kohtuullisuuden periaatteiden vaalimiseen on ohjannut työsarkaani politiikassa. Perustuslaillisen perusarvopohjaisen kansanvaltaisen demokratian toteutuminen, kansalaisten ja kuntalaisten osallisuus ja hyvä kuuleminen heitä itseään koskevassa päätöksenteossa on ollut politiikassa sydäntäni lähellä.

Luottamustehtävistä lyhyesti:
--------------
-mukana maakuntahallituksen työssä, kansanedustaja Kimmo Kivelän varajäsenenä
-Perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon liikelaitos Kyster, tilaajatoimikunnan jäsen
-Perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon liikelaitos Kyster, johtokunnan varajäsen Tervo/Vesanto
-Perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon liikelaitos Kyster, mukana Nilakan palvelualueen ohjausryhmätyössä
-Kuntien yhteisen Soisalon Työterveys liikelaitoksen johtokunnan jäsen
-------------

Edustuksellinen työni alkoi Vesannon lukion kouluneuvoston oppilasjäsenenä ja jatkui seuraavan oppilaitoksen oppilaskunnan hallituksen jäsenenä. Sitten pitkähkö jakso työelämää ja opintoja. Yhdistystoimintaan ja kunnallispolitiikkaan lähdin mukaan kutsumuksesta yhteisten asioiden hoitamista kohtaan. Nyt mukana yli 20 vuotta yhdistystoiminnassa; perustamassa yhdistyksiä, toimimassa yhdistysten hallitusaktiivina.

Maakuntatason luottamustehtävistäni pidän tärkeimpänä toimintaa Kimmo Kivelän varajäsenenä maakuntahallituksessa, jonka työhön myös konkreettisesti pääsin mukaan. Kirjoitimme yhdessä mm. keskeisimmät Pohjois-Savon piirin lausunnot maakuntahallitukselle. Tehtävään kuului mm. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteisiin EU-huippukokouksiin osallistuminen. Maakunnat ottavat yhdessä kantaa ajankohtaisiin alueen maakuntia yhdistäviin aiheisiin ja harjoittavat alueen edunvalvontaa.


Myös KYSTER - Perusterveyden ja vanhustenhuollon tilaajatoimikunnan ja johtokunnan (Tervo/Vesanto) jäsenyydet sekä Soisalon Työterveyden johtokunnan jäsenyys ovat olleet mielenkiintoisia vastuutehtäviä.

Valtuustotyössä olen laatinut valtuustoaloitteita ja kirjelmiä eri viranomaisille. Olen laatinut myös eduskuntaan eduskuntaryhmälle ja valiokuntien jäsenille aloitteita ja lähettänyt valiokuntien jäsenille tausta-aineistoa. Kirjoitan aktiivisesti blogeja ja yleisönosastokirjoituksia. Yksi poliittinen linjakirjoitukseni on luettu eduskunnassa.


Työurallani ja opintojeni osalta orientaationi ja urapolkuni on moniammatillinen. Minulla on kunnan ja kuntien yhteistoiminnasta n. 10 vuoden työkokemus, jossa mm. virkamiestaustaa (vs. nuoriso-kulttuurisihteeri), nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työpajaohjaaja, kunnan elinkeinotoimen, kuntamarkkinoinnin ja tiedotuksen tehtäviä, Sisä-Savon seutuyhtymän projektityöntekijä, EU-projektien hankevetäjä- ja työntekijä mm. EAKR:n, ESR:n ja Maakunnan kehittämisrahan puitteissa rahoitetuissa projekteissa Sisä-Savossa ja Vesannolla.


Tällä hetkellä toimin kouluttaja-valmentajana yrityksessä, joka tuottaa henkilöstökoulutuksia, työvoimapoliittisia sekä ammatillisia tutkinto- tai osatutkintotavoitteisia koulutuksia. Minut rekrytoitiin tähän työhön suoraan Karttulan Yrittäjäkurssilta vuonna 2007. Olin hiomassa liiketoimintasuunnitelmia. Nyt toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella näissä tehtävissä 14 vuotta.

Työ- ja koulutusuraani liittyvä kohokohta oli osallistuminen kutsuttuna työvoimapoliittisen koulutuskentän edustajana TEM:n ja Lindströmin toimeenpaneman Maria-Kaisa Aulan työvoimapoliittisen selvitystyön tutkija- ja asiantuntijafoorumin työhön Säätytalolla Helsingissä vuonna 2016. Olin tuolloin suorittanut Itä-Suomen yliopistoon Joensuuhun: Työllistymistä edistävien palvelujen ohjaustyön koulutuksen, jossa verkostoiduin tutkija- ja asiantuntijaverkostoihin.

Mukanaolo politiikassa on ollut minulle kutsumuksellaista työtä verorahoilla rahoitettujen julkisten palvelujen luottamushenkilötason valvontaa ja kehittämistä kohtaan.


Risto Simonen