Hoivamitoituksen ongelmatiikasta

09.02.2019

HOIVAPALVELUJEN MITOITUKSEN PROBLEMATIIKKA

Kannatan hoitajamitoituksen järkiperäistä tarkistusta ylöspäin. Mutta. Olen huolissani julkisen sektorin kustannusten kasvusta. Laki ohjaisi 20 paikan yksikköön 4 uutta. Mitoituksen lisäys 40 %. Palkkauskustannusten lisäys n. 150 000 euroa vuodessa. Tulot eivät lisäänny. Vanhusten eläkkeet menevät hoivalaskuihin. Palvelut on kyettävä rahoittamaan. Pelkkä tahto ei riitä. Valtionvelallako? Veroja kiristämällä? Arvovalinta.

Jos Sosiaalitoimen kustannuksia lisätään lailla - Tulee kustannusten lisäys kompensoida valtionosuuksina kunnille! Laitospaikkoja tulee vähentää ja kotiintuotettuja  hoivapalveluja - tai ryhmä- ja perhekotipalveluja, omaishoidon tukea lisätä. Kotiin tuotetut palvelut ovat laitospaikkoja edullisempia.

On syytä arvioida 0,6 tason ja omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan toimia. Toimintoja järkiperäistetään ja kohdistetaan sinne missä on suurin hoidon tarve. Hoidon tarpeen arviointi tai palvelutarpeen arviointi ratkaisee potilasasiakkaan palvelusopimuksen mukaisen mitoituksen ja tuotettavat palvelut. Laitospaikka ei sitä yksin ratkaise.

Mitoituksen populistinen vahtiminen on vaalilupaus. Huomio ennaltaehkäisevän hoivajärjestelmän rakentamiseen siten, että vanhukset voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Palveluketjujen tulee toimia turvallisesti kotiin saakka. Parasta olisi kokonaisvaltainen palvelusopimus yhdellä laskulla! Ilman kasvavaa hoivabyrokratiaa.

-----

Juuri tästä kirjoitin edelläolevassa kirjoituksessani viime kevättalvella:

Ministeriö ja oikeuskansleri huolestuivat hoitajamitoituksen kustannuksista

Lakiesitysluonnos vanhustenhoidon sitovasta henkilöstömitoituksesta sai huolestuneen vastaanoton valtiovarainministeriössä, joka edellyttää jatkovalmistelua mm. kunta- ja julkistaloutta koskevien vaikutusten osalta. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti puolestaan kehottaa "kiinnittämään painokkaasti huomiota" siihen, että kuntakentän resurssit mitoituksen toteuttamiseen taataan.

-----

Risto Simonen

28.01.2020Sähkö siirtyy - Eurot ropisee
07.01.2020Yli 55-vuotiaiden syyllistäminen turhaa
06.12.2019Itsenäisyyspäivänä 6.12.2019
01.12.2019Kohti toimivaa oikeusvaltiota?
12.04.2019Ihmisiä pelotellaan ilmastoverotuksella
11.04.2019Pikavipeistä ja peliriippuvuudesta
04.04.2019Aktiivimallia tulee korjata
06.03.2019Arkadianmäen muutoksen tuulet
09.02.2019Hoivamitoituksen ongelmatiikasta
16.01.2019Ideologiselle ilmastopolitiikalle stoppi

Siirry arkistoon »