Aktiivimallia tulee korjata

04.04.2019

Aktiivimallia tulee korjata

Aktiivilakia on nyt toimeenpantu vuoden verran. Aktiivimallista tuli viranomaisille byrokratiamylly. Työnhakijoille siitä tuli etuusleikkuri. Tiedotuksen ja neuvonnan resurssit aktiivimallin ehtojen täyttämisestä ovat olleet riittämättömiä. Työllisyyteen malli on vaikuttanut tilastollisesti. Rakenteellista työttömyyttä malli ei kuitenkaan edistä.

Aktiivilaki on alueellisten työmarkkinoiden eroista, työvoimapalvelujen saatavuuden ongelmista, kohtaannosta - koulutuksen ja työkokemuksen soveltuvuudesta ja työnantajan vaateista, hakijoiden työterveystilanteesta, hakijoiden erilaisista hakutilanteista johtuen eriarvoistava eikä kestä perustuslaillista yhdenvertaisuustarkastelua.

Työnhakijoissa ei ole yleisluokkaa ”Ne työttömät”. Työnhakutilanne on yksilöllinen. Aktiivimalli ei kuitenkaan tunnista tätä.  Esim. nuoret hakijat, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat, kuntoutujat, nopeasti uudelleen työllistyvät, akateemiset vaikeasti sijoittuvat työnhakijat sekä yli 50-vuotiaat työnhakijat. Työttömillä on eriytyviä ohjaustarpeita.

Pitkäaikaistyöttömistä jopa puolen arvioidaan olevan pysyvästi tai vakava-asteisesti työkyvyttömiä. Tällaista tilastointitapaa on vaikea ymmärtää. Tosiasiallisesti työkyvyttömien tulisi päästä kuntouttavien toimien piiriin tai heille tulisi myöntää selkeissä tapauksissa eläkepäätös. Huomattakoon hakijoissa myös velkaantuneet, joissa mukana luunkovia yrittäjiä 1990 -luvun velkapallo jalassaan.

Ilman työtä, koulutusta, opiskelupaikkaa ja usein myös ilman harrastuksia on OECD:n mukaan jopa viidennes 20-24-vuotiaiden ikäluokkien nuorista. Ilmiö huolestuttaa. Tarvitsemme moniammatillista työtä, joustavaa täsmäkoulutusta ja nuorisotyöpaikkoja. Olen esittänyt nuorille subjektiivisena oikeutena palkkatukiseteliä ensimmäisten työpaikkojen aktivoimiseksi.

Aktiivimallia tulee korjata keppiohjauksesta kannustinohjauksen suuntaan.  Nyt malli sisältää eriarvoistavia etuusloukkuja.

26.03.2020HUOLTOVARMUUS? - ELINTARVIKKEIDEN SAATAVUUS?
23.02.2020Osuuskauppavaalit 2020
28.01.2020Sähkö siirtyy - Eurot ropisee
07.01.2020Yli 55-vuotiaiden syyllistäminen turhaa
06.12.2019Itsenäisyyspäivänä 6.12.2019
01.12.2019Kohti toimivaa oikeusvaltiota?
12.04.2019Ihmisiä pelotellaan ilmastoverotuksella
11.04.2019Pikavipeistä ja peliriippuvuudesta
04.04.2019Aktiivimallia tulee korjata
06.03.2019Arkadianmäen muutoksen tuulet

Siirry arkistoon »